Në rast se jeni një i rritur, mund të hapni një llogari bankare duke vizituar njërën nga degët e BKT në Kosovë.
Në rast se jeni nën moshën 18 vjeç, mund të hapni një llogari bankare duke vizituar njërën nga degët e BKT-së me një nga prindërit tuaj ose kujdestarin ligjor.

NA KONTAKTO

+383 38 666 666

DËRGO E-MAIL

infobktkosova@bkt.com.al