Treguesit Financiarë

Treguesit kryesorë financiarë të performancës sonë.

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Dhjetor 2018

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Shtator 2018

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Qershor 2018

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Mars 2018

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Dhjetor 2017

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Shtator 2017

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Qershor 2017

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Mars 2017

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Dhjetor 2016

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Shtator 2016

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Qershor 2016

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Mars 2016

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Dhjetor 2015

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Shtator 2015

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Qershor 2015

Shkarko

Bilanci i gjendjes / Treguesit Financiar, Mars 2015

Shkarko