Treguesit Financiarë

Treguesit kryesorë financiarë të performancës sonë.

Bilanci i Gjendjes dhe Treguesit Financiarë – Shtator 2020

Shkarko

Bilanci i Gjendjes dhe Treguesit Financiarë – Qershor 2020

Shkarko

Bilanci i Gjendjes dhe Treguesit Financiarë – Mars 2020

Shkarko

Bilanci i Gjendjes dhe Treguesit Financiarë – Dhjetor 2019

Shkarko