Të nderuar klientë,

BKT Kosova dëshiron të ju njoftojë se duke filluar nga data 02.01.2020, mirëmbajtja mujore e llogarisë / Pako Biznesi, do të jetë 4.90 EUR, ndërsa Pako për OJQ do të jetë 9.90 EUR.

Në kuadër të komisionit të ri mujor për mirëmbajtje të llogarisë /pakos, shumë shërbime të bankimit ofrohen pa pagesë, si:

Menaxhimi i Llogarisë

 • Hapja e Llogarisë
 • Mirembajtja e Llogarisë ne EUR
 • Mbyllja e Llogarisë

Kanalet e shërbimit elektronik

 • Regjistrimi ne Business e-Banking
 • Mirëmbajtja e Business e-Banking
 • Regjistrimi në Mobile Banking
 • Mirëmbajtja e Mobile Banking
 • Shërbimi i Qendrës së Thirrjeve
 • Gjenerimi i gjendjes së llogarisë në Business e-Banking

Transfertat/ Pagesat

 • Transfertat brenda BKT
 • Transfertat hyrëse vendore
 • Procesimi i pagave brenda BKT
 • KOS Giro PTK dhe Pagese Uji

Debit Karte – Master Debit Biznes

 • Lëshimi I kartës cdo 5 vjet
 • Mirëmbajtja e kartës mujore/ vjetore
 • Blerjet në POS të BKT
 • Blerjet në POS të bankave të tjera vendore
 • Pagesat/ Blerjet Online
 • Regjistrimi në 3D secure
 • Deponimi në ATM të BKT
 • Tërheqje nga ATM të BKT

 

Në lidhëzën më poshtë, gjeni kushtet e reja te punes.

Çmimoret

Ju falenderojmë për bashkëpunimin tuaj me ne,

BKT Kosova

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android