Për të gjithë diasporën që jeton në Zvicër, BKT Kosova me produktin e ri të quajtur Corridor Service ju jep mundësinë të bëni pagesa nga Zvicra për të gjithë të afërmit tuaj që jetojnë në Kosovë. Pagesa mund të procedohet në dy mënyra:

  • Nga PostFinance AG në BKT Kosova (për më shumë detaje shihni shtojcën më poshtë).
  • Nga Bankat e Zvicrës në BKT Kosova (për më shumë detaje shihni shtojcën më poshtë).

Pagesa duhet të procesohet përmes Platformës E-Banking (pavarësisht nëse është E-Banking e PostFinance ose E-banking i bankave të tjera të Zvicrës).

 

Nga PostFinance AG në BKT Kosova

Nga Bankat e Zvicrës në BKT Kosova

Na Kontakto

+383 38 666 666