Për të gjithë diasporën që jeton në Zvicër, BKT Kosova me produktin e ri të quajtur Corridor Service ju jep mundësinë të bëni pagesa nga Zvicra për të gjithë të afërmit tuaj që jetojnë në Kosovë. Pagesa mund të përpunohet në dy mënyra:

  • Mënyra klasike
  • Kodi QR

Pagesa duhet të përpunohet përmes Platformës E-Banking (qoftë ajo E-Banking e PostFinance apo E-banking e bankave të tjera të Zvicrës).

  • Në mënyrën klasike ju mund ta përpunoni pagesën në dy mënyra:
  1. Nga PostFinance AG tek BKT Kosova (për më shumë detaje shih shtojcën më poshtë).
  2. Nga Bankat e Zvicrës në BKT Kosova (për më shumë detaje shih shtojcën më poshtë).
  • Përmes QR Code ju mund të ndërtoni QR Code duke siguruar të gjitha informacionet e pagesës në një formë dixhitale (për më shumë detaje se si të krijoni një kod QR, shih shtojcën më poshtë).

Nga PostFinance AG në BKT Kosova

Nga Bankat e Zvicrës në BKT Kosova

Gjenerimi i QR Code

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android