Klientët potencialë: 

Profesionistët (mjekët, infermierët, zyrtarët policorë dhe pjesëtarët e FSK-së).

Kushtet e kredisë:

 • Shuma maksimale e kredisë: 30,000 EUR
 • Norma e Interesit: 5.05%
 • Shpenzime Administrative: 0.50%
 • Norma Efektive e Interesit duke filluar nga 5.28%
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë është deri në 120 muaj (10 vite)

Sigurimi i kredisë:

 •  Bashkëhuamarrës / garantues

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Kopje e ID ose pasaportës valide
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike

SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për shtëpi EUR 10,000 EU 15,0000 EUR 30,000
Norma variabile e interesit* 5.05% 5.05% 5.05%
Norma efektive e interesit 5.38% 5.32% 5.28%
Periudha kohore 60 84 120
Kësti mujor 188.95 € 212.38 € 318.97 €
Shpenzime administrative 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 11,337.00 € 17,839.24 € 38,276.42 €
 • Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.
 • Kampanja ëshë valide deri më 31.07.2020

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android