BKT Kosova dhe Auto Net

KUSHTET E KREDISË: 

  • Shuma maksimale e kredisë 30,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 84 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 0 deri 20%
  • Shpenzime administrative 0.50%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.29%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.58% 

Për qeramarrësit, pronarët e bizneseve dhe pagëmarrësit e bankave tjera:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.32%

 

SHEMBUJ DHE SQARIME 

Kredi për Veturë 30,000 € 30,000 €
Norma variabile e interesit* 5.29% 5.99%
Norma efektive e interesit 5.58% 6.32%
Periudha kohore 84 muaj 84 muaj
Kësti mujor 428.22 € 438.23 €
Shpenzime administrative 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 35,970.12 € 36,811.01 €

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android