KUSHTET E KREDISË:

 • Shuma maksimale e kredisë 25,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 84 muaj
 • Pjesëmarrja e klientit deri 20%
 • Shpenzime administrative 0.50%

NORMA E INTERESIT:

 Për pagëmarrësit e BKT:

 • Norma e interesit duke filluar nga 3.99%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.22%

 Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronarët e bizneseve:

 • Norma e interesit duke filluar nga 4.99%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.26%

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Kopje e ID ose pasaportës valide
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qirasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike

* Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti i klientit!

 SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për ndërtim25,000 €25,000 €
Norma variabile e interesit*3.99%4.99%
Norma efektive e interesit 4.22%5.26%
Periudha kohore84 muaj84 muaj
Kësti mujor341.66 €353.31 €
Shpenzime administrative0.50%0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktual*28,699.85 €29,677.79 €

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android