KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 150,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 20% (minimum 5.000EUR)
  • Shpenzime administrative 1.00%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 4.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.26%

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronaret e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar 5.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.32%

Për Bashkëatdhetar:

  • Norma e interesit duke filluar nga 6.49 %
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.92%

 

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për BanesëEUR 150,000EUR 150,000EUR 150,000
Norma variabile e interesit*4.99%5.99%6.49%
Norma efektive e interesit 5.26%6.32%6.92%
Periudha kohore180180120
Kësti mujor1,185.811,265.471,703.04
Shpenzime administrative1.00%1.00%1.00%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale*213,445€227,785€204,365€

 

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android