KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 20%
  • Shpenzime administrative 1.00%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.70%

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronaret e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.79%

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për shtëpi EUR 50,000 EUR 50,000
Norma variabile e interesit* 3.49% 5.49%
Norma efektive e interesit 3.70% 5.79%
Periudha kohore 120 120
Kësti mujor 494.29 542.54
Shpenzime administrative 1.00% 1.00%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 59,314.83€ 65,105.25€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android