Përfito kredi me kushte të volitshme dhe aprovim brenda 20 minutave!

KUSHTET E KREDISË:

 • Shuma maksimale e kredisë: 30,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë: deri në 84 muaj
 • Shpenzimet Administrative: 0,50%

NORMA E INTERESIT:

Për të gjithë pagëmarrësit e BKT, profesionistët (mjekë, avokatë, noterë, etj.) dhe pronarët e bizneseve.

 • Norma e interesit duke filluar nga 4.99%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.26%

Për qiramarrësit dhe pagëmarrësit e bankave tjera:

 • Norma e interesit duke filluar nga 5.99%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.32%

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Ndalesa administrative mbi pagën
 • Të ardhura tjera nga familja (nëse ka)
 • Fatura nga Kosova Motors
 • Kontrata e shitblerjes

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për shtëpiEUR 10,000EUR 20,000EUR 30,000
Norma fikse e interesit*4.99%4.99%4.99%
Norma efektive e interesit5.45%5.32%5.26%
Periudha kohore36 muaj60 muaj84 muaj
Kësti mujor299,71€377,41€423,97€
Shpenzime administrative0.50%0.50%0.50%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale*10,789.47€22,644,49€35,613.35€

Norma e Interesit ofrohet në bashkëpunim me Kompanine Kosova Motors

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android