KUSHTET E KREDISË:

• Shuma maksimale e kredisë 25,000 EUR
• Kohëzgjatja e kredisë 60 muaj
• Pjesëmarrja e klientit Deri ne 20%
• Shpenzime administrative 0.50%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:
• Norma e interesit duke filluar nga 3.49%
• Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.75%

Për pronaret e bizneseve:
• Norma e interesit duke filluar nga 6.50%
• Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.92%

SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për motocikleta EUR 25,000 EUR 25,000
Norma variabile e interesit* 3.49% 6.50%
Norma efektive e interesit 3.75% 6.92%
Periudha kohore 60 60
Kësti mujor 454.75€ 489.28€
Shpenzime administrative 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 27,284.74€ 29,356.76€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë. 

 

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android